Shaykh Rabee' over Tableegh

Shaikh Rabee Ibn Haadee al-Madkhalee kreeg een vraag over at-Tableegh:

Ik ben nog nooit meegegaan met deze Djamaa’ah, ik ben niet meegegaan met deze groepering. Ik was slechts voor werk naar Kashmir. Ik kreeg verlof van dit werk dus ik kwam langs Delhi, dus er werd tegen me gezegd: Laten we “die en die plek” bezoeken, en het Da’wah centrum van Djamaa’at at-Tableegh en Nidhaam ud-Deen. Nidhaam ud-Deen is een moskee dicht bij het Da’wah-centrum van Djamaa’at at-Tableegh. En binnen zijn er 5 graven, met koepels erover heen. En zij worden aanbeden naast Allaah, dit is duidelijk voor iedereen te zien (deze shirk). We zagen dit en erna gingen we naar de moskee van Djamaa’at at-Tableegh, en zoals er gezegd werd. De mensen hadden onenigheid over of er in deze moskee nou graven aanwezig waren of niet. Dus ‘Abdur-Rubb, de broeder waarover ik jullie heb verteld vroeg een aantal van hen; is er hier in deze moskee van Djamaa’at at-Tableegh een graf of meerdere aanwezig? Dus de verstandigen onder hen zeiden: ‘Nee, er zijn daar geen graven. Het graf van iliyaas (oprichter van at-Tableegh) is begraven in Makkah, of daar en daar, een plek ver van hier.’ Dus hij bleef vragen totdat een persoon hem leidde of informeerde dat het graf van iliyaas in de moskee is, en ernaast, het graf van zijn vrouw. Toen ging hij met de broeder ‘Abdur-Rubb naar deze 2 graven en ze stonden bij de graven. En nadat hij zeker wist (dat dit graven waren), kwam hij terug en zei tegen mij; kom ik zal jullie de 2 graven laten zien. Dus we gingen kijken en hij zei: ‘dit is het graf van iliyaas, en dit is het graf van zijn vrouw. En ze zijn binnenin de moskee.’ Vervolgens gingen we na dat er 4 graven in deze moskee waren, niet 2. We verifieerden dit bij betrouwbare mensen die vroeger voor jaren met Djamaa’at at-Tableegh zijn meegegaan en hun werkelijke staat kennen.


De islaam, in de islaam gaan een moskee en een graf niet samen. Maar deze mensen, vanwege hun Soefisme en ontwetendheid over de methodologie van de Profeten (vrede en zegeningen zij met hen). Vanwege hun afstand van deze methodologie en het licht denken over shirk. Daarom vinden ze het niet erg om hun Shaykhs in moskeeën te begraven. (Dit is zo gevaarlijk) dat sommige geleerden zelfs hebben gezegd dat het gebed in een moskee met een graf erin niet geldig is. Ik vroeg Shaikh Bin Baaz, en ik ken deze regelgeving en de studenten van kennis weten dit. En alle Lof is aan Allaah. (de regelgeving): Dat het gebed in een moskee met een graf of graven niet geldig is. Dus ik vroeg Shaikh Bin Baaz zodat de aanwezigen hiervan zouden leren; een moskee waarin een graf aanwezig is, is het gebed daar geldig? Hij zei, nee er zijn graven in. Ik zei; het graf ligt niet in de richting van de Qiblah (gebedsrichting), maar aan een zijkant. Hij zei; nog steeds is het gebed niet geldig daar. Ik zei tegen hem in de hoofdmoskee of centrum van at-Tableegh zitten graven. Hij zei; in elke omstandigheid, dit gebed is niet geldig. Tot mijn grote spijt, beweegt deze (Tableegh) groepering zich over de hele wereld terwijl dit haar toestand is (graf in moskee). Ze (Tableegh) roept niet op naar at-Tawheed en ze bestrijden shirk niet. En ze bestrijden niet de zaken die naar shirk leiden. En er gaat een zéér lange tijd voorbij en deze groepering is nog steeds in deze toestand. Ze spreken niet over at-Tawheed en ze bestrijden shirk niet en ze staat haar volgelingen niet om deze plicht uit te voeren. Dit is bekend over hen. En wij roepen hen op om terug te keren naar Allaah de Verhevene en de methodologie van de Profeten te onderwijzen (at-Tawheed). We roepen hen en de andere groeperingen op die niet oproepen naar at-Tawheed. Waar (doen zij dit), o broeders? Als je nu tegen een moslim zegt: ‘het gebed’. Zal hij zeggen ‘welkom, kom voort’. Ze laten je spreken over alles, zakaat, al-jihaad. Maar als je komt en zegt; het aanroepen van anderen dan Allaah is shirk, het bouwen voor graven is verboden. Het offeren voor anderen dan Allaah is shirk. Dan zal de wereld opstaan (tegen jou). Een jonge broeder was in een moskee een preek aan het geven. Over onderwerpen als het samenkomen als broeders, goede manieren en dit soort zaken. En de mensen, machaAllaah, ze verzamelden zich en ze luisterden aandachtig naar deze preek. Dus ik zei tegen die broeder; o broeder, moge Allaah jou belonen met het goede. Je preken zijn mooi, maar de mensen die naar je luisteren kennen geen at-Tawheed. En zij vallen in shirk en innovaties.. Dus maak voor hen de methodologie van de Profeten duidelijk. Dus hij begon hierover te spreken en ze werden onrustig. De 2e keer dat hij er weer over sprak werden ze het meer en meer zat. De 3e keer dat hij hierover begon, stond er een groepje op uit deze moskee en ze dreigden hem klappen te geven. Hij kwam huilend naar me toen en zei; ik heb problemen gekregen met deze mensen. Bij Allaah, ze zijn opgestaan om mij te slaan. Ik zei; nu ben jij op de weg van de Profeten. Als jij op je eerste manier van oproepen was gebleven, voor lange jaren. Dan zou je nooit met iemand (menings) verschillen hebben. Daarom vluchten deze sektes en groeperingen voor de oproep (naar at-Tawheed, uit angst voor deze problemen). Degenen die het meest beproefd worden zij de Profeten, en daarna de rest van de mensen (afhankelijk van hun goedheid). Omdat zij geconfronteerd worden met zoveel beproevingen, waarvan alleen Allaah weet hoeveel dit er zijn. Door het oproepen naar at-Tawheed en het bestrijden van ash-shirk. En daarom worden de oproepers die oproepen naar at-Tawheed en die shirk bestrijden het meest gekweld. En deze groeperingen, at-Tableegh en Ichwaan al-Moeslimien. De mensen worden er blij door en niemand verzet zich ertegen. En als iemand van deze groeperingen een preek zou geven in zo’n moskee, dan zou iedereen hem volgen. Maar als ik in zo’n moskee een preek zou geven, zouden slechts weinigen mij volgen en mijn oproep accepteren. Behalve degene waarvan Allaah het wil.

Maar als je dit soort mensen zou oproepen naar Jihad; ‘we zijn met je’. Het gebed; ‘we zijn met je’. Het bestrijden van de leiders; ‘we zijn met je’. Met alles staan ze achter je. Maar als er een geleerde is die oproept naar Tawheed en het bestrijden van shirk, dan zullen ze allemaal van hem wegvluchten. En dit is de Da’wah van de Profeten (vrede en zegeningen zij met hen). Daarom werden zij het meest beproefd. Degenen die het meest beproefd worden zij de Profeten, en daarna de rest van de mensen (afhankelijk van hun goedheid). En nu de selefies, de oproepers naar at-Tawheed. Deze groeperingen schilderen hen af als oplichters. Door het vele slecht spreken over hen en de leugens en verzinsels en beschuldigen jegens hen (de selefies). Waarom? Omdat zij naar de Eenheid van Allaah oproepen. Deze groeperingen zijn niet in staat om op te roepen naar at-Tawheed, want zij vrezen de gevolgen ervan (beproefd worden). Zij zullen tegenover Allaah de Verhevene gevraagd worden hierover. Bij Allaah, er kwam een persoon bij ons, een groepje van at-Tableegh. Ze kwam naar een huis waar ik en Shaikh Salih verbleven. Er kwam een groepje van hen en ze zeiden: “We hoorden dat er hier wat Arabieren waren gekomen. We zijn daardoor verheugd en we komen jullie bezoeken zodat jullie met ons meegaan in het oproepen naar Allaah.” We zitten in die moskee ‘zo en zo.’ Shaikh Saalih had al een toespraak voorbereid voor moskeeën van Ahlul-hadeeth. Dus wij waren verheugd en zeiden we gaan naar deze moskee. Het was een Brailwee-moskee, als jullie die kennen. Zij zijn gravenaanbidders, ze overdrijven met betrekking tot graven. Hun heiligen hebben kennis van het verborgene en besturen de Schepping en zij richten hun offers, beloften, knielingen en buigingen naar het graf. Oftewel een groepering van afgodendienaren. Dus Shaikh Saalih gaf een toespraak, en er was een tolk bij ons genaamd Abdul’Aleem om te vertalen. Dus de Shaikh begon te spreken en toen hij klaar was met een gedeelte, vroeg hij de tolk om te vertalen. Dus de tolk bewoog zich om te vertalen. En ziedaar, het hoofd van Djamaa’at at-Tableegh wees naar de tolk en zei: ‘ik zal het wel vertalen.’ Dus de Shaikh ging verder en verder met zijn toespraak, en niemand vertaalde. Zelfs niet nadat hij helemaal klaar was. Dus nadat de toespraak klaar was bleef ik wachten op de vertaling. Zo was de afspraak, die persoon zou vertalen.

Toen was er een broeder uit Koeweit denk ik, die ging vertalen voor de Shaykh. Nadat we al-Icha hadden gebeden wachtte ik op deze persoon die eerder zou vertalen maar het niet deed. Dus ik zei tegen hem; ‘Broeder, bij Allaah, we zijn niet gekomen om ons met jullie te bemoeien. Het waren jullie die ons vroegen om mee te doen in de Da’wah. We zijn gekomen als verhoring van jullie verzoek, en de Shaykh heeft een toespraak gehouden. En jij hield de tolk tegen en je zou zelf vertalen. Maar je hebt dat niet gedaan?’ Hij zei: “o broeder, jij weet dat deze moskee is van een groepering die dwalend is in zijn geloofsleer. Dus als wij over at-Tawheed spreken, dan zullen ze ons uit de moskee gooien. “ Ik zei: ‘o broeder, is dit de Da’wah van de Profeten? (vrede en zegeningen zij met hen) o broeder, jullie oproep verspreidt zich in alle uithoeken van de wereld. En je gaat naar Amerika, Rusland, Iran en andere landen en je zult nooit verzet tegen je ontvangen. ‘ Hij zei; “Dit is de oproep van de profeten. Alle mensen geven zich er aan over en respecteren het. “ Terwijl de oproep van de Profeten bestaat uit bloed, zweet, tranen en problemen die je tegenkomt. De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) is uit Makkah gezet (gevlucht) door deze da’wah. Toen vroeg ik hem: ‘Allaah is de getuige, hoeveel jaar geleden is deze da’wah begonnen?’ Dit gebeurde 20 jaar geleden, en hij zei 30 jaar geleden.

Dus ik zei tegen hem; ‘Broeder, bij Allaah, we zijn niet gekomen om ons met jullie te bemoeien. Het waren jullie die ons vroegen om mee te doen in de Da’wah. We zijn gekomen als verhoring van jullie verzoek, en de Shaykh heeft een toespraak gehouden. En jij hield de tolk tegen en je zou zelf vertalen. Maar je hebt dat niet gedaan?’ Hij zei: “o broeder, jij weet dat deze moskee is van een groepering die dwalend is in zijn geloofsleer. Dus als wij over at-Tawheed spreken, dan zullen ze ons uit de moskee gooien. “ Ik zei: ‘o broeder, is dit de Da’wah van de Profeten? (vrede en zegeningen zij met hen) o broeder, jullie oproep verspreidt zich in alle uithoeken van de wereld. En je gaat naar Amerika, Rusland, Iran en andere landen en je zult nooit verzet tegen je ontvangen. ‘ Hij zei; “Dit is de oproep van de profeten. Alle mensen geven zich er aan over en respecteren het. “ Terwijl de oproep van de Profeten bestaat uit bloed, zweet, tranen en problemen die je tegenkomt. De profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) is uit Makkah gezet (gevlucht) door deze da’wah. Toen vroeg ik hem: ‘Allaah is de getuige, hoeveel jaar geleden is deze da’wah begonnen?’ Dit gebeurde 20 jaar geleden, en hij zei 30 jaar geleden. Ik zei; jullie zijn nu in heel India, noord, oost, zuid en west. En jullie zien deze duidelijke Shirk voor jullie. En miljonen van hen zijn er gestorven, dus hoeveel miljoen zijn er vernietigd de afgelopen 30 jaar? Door deze dwalingen, Shirk en innovaties waar jullie getuigen van zijn? En jullie maken het niet voor hen duidelijk (dat dit dwalingen zijn)? Beseffen jullie niet dat jullie tegenover Allaah gevraagd zullen worden over het verbergen van de waarheid en deze niet hebben verkondigd aan de dienaren van Allaah de Verhevene? Hij zweeg. Dus liet ik hem en ging weg. Deze mensen verbergen de waarheid. Ze kennen de Quraan en de methodologie van de Voorgangers.

Vervolgens hijst hij niet de vlag van Tawheed omhoog in het oorlog voeren tegen de shirk en innovaties! Op hen zijn de Woorden van Allaah van toepassing; “Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de Leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in het Boek. Zij zijn degenen die Allaah vervloekt en die door de vervloekers vervloekt worden.” (2:159) En wat als zij het grootste bewijs verbergen en het meest geweldige waar zij een bewijs voor zijn (at-Tawheed). Het meest geweldige waarnaar de profeten opriepen en waarnaar de Quraan oproept is de Eenheid van Allaah. En het meest gevaarlijkste en vuilste zijn de shirk en de innovaties, die de Quraan en de Sunnah bestrijden. Vervolgens blijven ze (Tableegh) goedkeurend rondgaan in uitspraken van Shirk en innovaties en de verrichters ervan, totdat ze sterven. En zij beargumenteren (dat zij op de waarheid zijn) omdat er duizenden mensen onder hun vlag zijn (bij hun groepering zijn aangesloten). En een persoon blijft onder dit vaandel van hen, voor een lange tijd. Terwijl hij niets over de Eenheid van Allaah weet. En hij kan het onderscheid tussen shirk en Tawheed niet maken. Dus als zij niet afgerekend (bestraft) zullen worden voor het verbergen van de Tawheed en de verzen ervan, wie zal er dan wel afgerekend (bestraft) worden? We vragen Allaah de Verhevene om ons helpers van deze Religie te maken. En de oprechtheid (advies) jegens de moslims te schenken. En dat hij ons weghoudt van oplichterij in de Religie. Want het (stilzwijgend) erkennen van innovaties en shirk is van de grootste oplichterij. Er is geen oplichterij die hierbij in de buurt komt. Als de profeet (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) al afstand neemt van oplichterij met betrekking tot slecht voedsel. Hoe kan je de mensen dan oplichten in hun religie? Hoe kan je zwijgen over shirk en innovaties? Je verwerpt deze geloofsleer (dwalingen) van deze groeperingen. Maar als je deze dwalenden tegenkomt, geef je ze schouderklopjes. En zegt; “wij zijn allemaal moslims” en “we zijn allemaal broeders”. En je verduidelijkt de waarheid en de valsheid niet. We vragen Allaah ons hiertegen te beschermen.

Zie op youtube de andere vertaalde uitspraken van de volgende geleerden over at-Tableegh:
- Bin Baaz
- Ahmed an-Nadjmi
- Zaid al-Madkhalee
- Albani
- Muqbil
- Saalih as-Suhaymi
- AbdulMuhsin al-Abbad
- Ubaid al-Jaabiree
- Abdullah al-Ghudayyaan
- Fawzaan

En voor (nog!) meer info over Djamaa’at Tableegh zie:
www.sincerehearts.nl, onder het kopje ‘Manhadj’
Bronnen:
www.sahab.net, www.salafitalk.net


bron: http://www.youtube.com/watch?v=bnwOJcWu5KE

Shaykh Ahmed an-Nadjmi over at-Tableegh

De laatste waarschuwing van Shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmi (rahimahu Allaah) tegen Djamaa’at at-Tableegh

Een vragensteller uit Jordanië zegt; Ik ging vroeger mee met Djamaa’at at-Tableegh, en ik lasterde de geleerden van de Sunnaah. Vervolgens leidde Allaah mij naar de methodologie (manhaadj) van de Waarheid. Toen raakte ik in strijd met deze Djamaa’ah en dit bereikte soms zelfs de politie. Adviseer mij aub, en hoe moet ik berouw tonen voor mijn laster van de geleerden van de Sunnaah?

Shaykh: “Toon berouw voor hetgeen je hebt gedaan, door de geleerden van de Sunnaah te verdedigen. En door te zeggen tegen de mensen van Tableegh wat de waarheid is om te zeggen over hen. En zij zijn een Soefie, Deobande groepering. En de oprichter ervan zat bij de graven, en zocht zegeningen van de doden in de graven. (Hij is) Muhammad Iliyaas. Het belangrijkste is dat, de zaak betreffende dit (Djamaa’at Tableegh) duidelijk is. En deze Djamaa’ah is een gemeenschap die ver verwijderd is van het goed en de Waarheid. Ook al wensen zij aanbidding te verrichten. Maar, hoeveel van de mensen van de sektes (hizbiyaat) wensen aanbidding te verrichten.. Terwijl hij niet op de Waarheid is. En deze sektes en groeperingen die zich verspreid hebben, met als oorsprong Soefisme. Er vind bij hen Shirk al-Akbar (Grote Shirk die uit de Islaam doet treden) plaats, en zij gaan voort op deze weg en denken dat het de Waarheid is. En we zoeken toevlucht bij Allaah. Ja.”

Voor meer info over Djamaa’at Tableegh zie: http://www.sincerehearts.nl/ ; onder het kopje ‘Minhadj’


Kennis nemen van iemand die Khurooj toestaat met Tableegh?

Het les volgen bij iemand die Khurooj toestaat met Djamaat at-Tableegh? – Shaykh Zaid Ibn Haadee al Madkhalee

Moge Allaah goed voor u zijn. Een vragensteller uit Frankrijk zegt; Nemen we kennis van iemand die al-Khurooj (het erop uit trekken) toestaat met at-Tableegh?

Shaykh: Zij hebben geen kennis, Djamaat at-Tableegh. Kennis is bij degenen die het Boek van Allaah en zijn Tafsier (uitleg) en de overleveringen van de Profeet (aleihi salaat was alaam) hebben geleerd en de sharh (uitleg) ervan. Dit zijn degenen die kennis hebben en je zult bij hen geen Bid’ah (innovatie) vinden. Echter wat betreft Djamaat at-Tableegh, zij zitten niet in de bijeenkomsten die Hadieth behandelen of de Islamitische Fiqh. Zij volgen slechts een plan dat voor hen is opgesteld door onwetenden (djoehaal). Zij volgen dit plan en leven het na. En er is bij hen geen kennis te vinden, en men kan geen nut van hen verkrijgen.

Vragensteller: Shaykh, de vraag gaat over of het toegestaan is kennis te vergaren bij iemand die Islamitische kennis bezit, maar hij staat al-Khurooj toe met Djamaa’at at-Tableegh?

Shaykh: Als hij kennis van de Islaam heeft, dan wordt er met hem gediscussieerd. Op grond waarvan staat hij al-Khurooj met Djamaa’at at-Tableegh toe? Terwijl er bij de Djamaa’at Tableegh de Soefie te vinden is en.. En hun khurooj (het erop uit trekken voor da’wah) en djawlah (excursies) op deze manier. Daar zit grote schade in, want zij hebben geen kennis. Zoals Shaikh Bin Baaz moge Allaah hem genadig zijn heeft gezegd. Shaykh Bin Baaz zei: Zij zijn onwetend over de Aqeedah (geloofsleer). Degenen die met hen meegaat en Aqeedah leert kan met hen meegaan. En dit is een persoon (Bin Baaz), een Imaam (leider op het gebied van kennis). En hij waarschuwde tegen het erop uit trekken (khuroodj) samen met hen. En hij zei, kennis wordt genomen van degenen die kennis bezitten (ahloel-3ilm) van de Islaam. Dus deze persoon, als er met hem is gediscussieerd en hij keert terug naar de Waarheid, dan wordt er kennis genomen van hem. En als hij weigert, en hij wil slechts deze uitspraak doen van valsheid. Dan worden zijn lessen gelaten en er wordt geen kennis van hem genomen. Men richt zich dan voor kennis tot andere mensen.


Belangrijke toevoeging uit een ander artikel:
[Shaykh Rabie’ zegt vervolgens:] Betreffende de uitspraak van Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (rahiemahoellaah): “Dus het is niet toegestaan om met hem mee te gaan behalve iemand die ware kennis bezit van de correcte ‘aqiedah van Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah. Zodoende kan hij hen voorlichten, hen adviseren en met hen samenwerken op het goede.”


Daarop zeg ik (Shaykh Rabee’): “Moge Allaah de Shaych genadig zijn, want als zij het advies en leiding van de mensen van kennis hadden geaccepteerd, dan was het niet schadelijk geweest om samen met hen mee te gaan. Desondanks, de realiteit is dat zij geen advies accepteren, noch verlaten zij hun valsheid en dat vanwege hun geweldige fanatisme, en hun volgen van hun begeertes. Als zij het advies van de geleerden hadden geaccepteerd, dan hadden zij hun valse manhadj verlaten en waren zij het pad van Ahloet-Tauwhied en Soennah gaan bewandelen. Dus omdat deze zaak zo is, is het niet toegestaan om met hen mee (choeroedj) te gaan, want de manhadj van de Selefoes-Saalih is gebouwd op het Boek en de Soennah, het waarschuwen tegen de mensen van innovatie en tegen het omgaan en zitten met hen. Dit is vanwege (het feit) dat men hen hierdoor (door met hen mee te gaan) in aantal personen vermeerdert en hen ondersteunt, en hen aansterkt in het propageren van hun valsheid. En hiermee licht je de Islaam en tevens de Moslims op en (uiteindelijk) misleidt je ook hen (Djamaa’at at-Tabliegh) want men zou hen dan assisteren in zonde en het doen van slechte daden.”